Seglingsföreskrifter

Föreskrifter för tisdagsseglingar

Föreskrifterna som pdf

                                                                

1. Program:
Se separat bilaga.
2. Startavgift:
Ingen startavgift för tisdagsseglingarna.
3. Regler:
Oavsett vilken bana som väljs seglar vi enligt gällande kappseglingsregler, och startar enligt startlistan baserad på ”SRSp” med 2 decimaler.
4. Lokal regel 1:
Segling utan undanvindssegel: Starttid enligt lista med det lägre SRS talet.
Ensam seglare utan besättning: Avdrag med 0,03
2-mans segling: Avdrag med 0,01
5. Lokal regel 2:
Samtliga båtar startar första seglingen enligt uppnått SRSp från 2015.
Vinnande båt får ett tillägg med 0,01 inför följande tisdagssegling
Sista båt i mål får avdrag med 0,02 och näst sista båt får avdrag med 0,01 som alltså gäller vid följande tisdagssegling.
Observera att dessa regler endast gäller för segling med min. 5 deltagande båtar.
6. Meddelande:
Kolla anslagstavlan och hemsidan för ev. meddelande.
Deltagande seglare rekommenderas att synkronisera sina klockor med
“atomuret” som finns synligt i fönstret ovanför anslagstavlan på HBS klubbstuga.
7. Bana:
Banalternativ anges för varje segling med skylt vid klubbhuset från kl. 18.15.
Banalternativ se bilaga.
Seglingsledaren avgör om vädret är lämpligt för klubbsegling.
8. Start / Mål:
Start – målområde, se bilaga.
9. Maxtid:
2½ timmar från start som för ”1,20-båten” är kl.19:00. Om någon båt gått i mål
inom denna tid så gäller 3 timmar för övriga båtar.
10. Inga protester:
Seglare som bryter mot en regel gör ett varv under pågående segling.
11. Försäkring:
Deltagande båtar skall vara ansvarsförsäkrade.
12. Resultat:
De 4 första båtarna får poäng enligt placering 1, 2, 3 och 4. Alla andra startande båtar får poängen 5. Icke startande båt tilldelas 10 poäng, dock minst poäng motsvarande antal startande båtar + 3.
Klubbmästerskapet avgörs genom att räkna samman resultaten från de åtta bästa seglingarna.
13. Priser:
Eftersom ingen avgift tas ut, delas heller inga priser ut! Men ta gärna med kamera och ta bilder på övriga båtar så försöker vi få fram bra förstoringar på alla deltagande båtar.

Segla HBS-klubbseglingar

så blir du en bättre seglare och lär känna din båt bättre.

HBS Kölbåtssektion:

Rolf Nilsson
042-65082 – 010-448 6223 04265082@telia.com
Lars Ole Blandford
042-344151 – 070-657 6061 lo@blandford.se