Miljövårdslåda

 
Hamnens miljövårdslåda är placerad jämte hamnkontoret.
Den innehåller bl a länsar och utrustning för att suga upp
oljespill. Inuti lådan finns instruktioner på hur produkterna
skall användas.
 
Om olyckan är framme skall hamnmästaren
eller hamnvärdarna kontaktas på telefon
042-33 33 65 eller +46 72 500 04 48 
 
Utläggning av länsar runt en läckande motor.
 
Absorbent för att suga upp oljespill.