Hyra klubbhus

 

Bokningen av klubbstugan skall göras hos Maggan Nilsson
Tel.:0702- 23 23 47
Email: magganhbs@gmail.com
Blankett för utskrift

Avtal/regler för uthyrning av Höganäs Båtsällskaps klubblokal

 Lägsta ålder för att hyra: 26 år.
 Lokalen får ej upplåtas i andra hand.
 Tillträde till lokalen: mellan 13:00- 13:00 dagen därpå (gäller ej föreningsmöte, se nedan.)
 Hyresgästen ansvarar för att max 60 pers. vistas i lokalen och att nödutgångar hålls fria.
 Hyresvärden ansvarar för att lokalen är väl ordning och att köksutrustning finns till hands.
 Lokalen återlämnas välstädad, släckt och låst.
 Skadad eller saknad utrustning ersätts av hyresgäst.
 Sopor tas om hand av hyresgästen och på dennes bekostnad.
 Hyresgäst är personligen ansvarig gentemot HBS.
 Hyresgäst återlämnar nyckel till stugvärd senast 1 dag efter hyrestillfället.
 HBS ansvarar ej för värdesaker som förvaras i klubblokalen.Hyresavgifter:
☐ 2500 :- Företag
☐ 2000 :- Ej medlem
☐ 1300 :- Medlem. OBS! Hyresgäst ska varit medlem i minst 1 år.
☐ 650 :- Föreningsmöte. 4 timmar.Avtalet avser bokning 201_____-_____-_____ namn: _____________________________________________
Tel: _______________________________ e-mail: _________________________________________En bokningsavgift på 350 kronor betalas vid bokningstillfället. ☐
Bokningen är giltig först då beloppet registrerats på angivet konto nedan.
Resterande belopp:__________ kronor skall vara hyresvärden tillhanda senast en vecka före bokningsdatum.Alla inbetalningar görs till Konto: 6790 – 953 976 068 ( Margaretha Nilsson).
Viktigt att hyresgästen anger sitt namn vid inbetalning.
Bokningsavgiften återbetalas ej vid ev avbokning.
Om avgifter ej inbetalas på föreskrivet sätt är bokningen ej giltig.
Margaretha Nilsson, stugvärd Tel: 0702-23 23 47 email: magganhbs@gmail.com_____________________________________
Jag har tagit del av reglerna för uthyrning av HBS klubblokal och förbinder mig att följa dessa.Höganäs 201_____-_____-_____Underskrift, hyresgäst