Hamnmästare

 


Hamnmästare Olle Länsberg träffas säkrast på morgonen
mellan kl 08.00 och 09.00 i, eller i närheten, av hamn-
kontoret. Han kan också nås på tel. 042-333365 eller
+46 72 500 04 48 alt. hamnmastare@hbs.se.
Hamnmästaren
kan också hjälpa till med lyft av båt med
kran.
Behövs hjälp med båtplats, vinteruppställning eller något
annat så fråga hamnmästaren.
 
Hamnens betalautomat är placerad på hamnkontoret.
Betalning med kontokort.
Hamnmästaren kommer runt till båtarna på kvällen
eller morgonen för kontroll och eventuell kontant-
betalning av gästplats.
 

Hamnens sjömack har ren diesel utan tillsatser.