Gästplatsavgifter

Dygnsavgifter gäller kl12.00 – 12.00

180:- SEK för båtar upp till 10 m inkl. el
200:- SEK för båtar längre än 10 m inkl. el

Avgiften betalas med kort i automat på hamnkontoret.
För kontantbetalning hänvisas till Hamnmästare eller Hamnvärd.