Blogg

Noteringar från föredraget 16-10-22 om båtbottenfärger.

Mötet var relativt välbesökt med 13 st deltagare där majoriteten kom från HBS.
Ellen Bruno från Naturskyddsföreningen, Stockholm, pratade i ungefär en timma om alternativa metoder för att skydda båtbotten från beväxning. Hon började med att poängtera att det inte finns några giftfria bottenfärger. När motsvarande kemikalier används på land kallas de för Bekämpningsmedel.

Ellen började med att beröra spolplatta med rening men menade att den inte ger någon större miljövinst. Den renar tvättvattnet ganska bra vid tvättning i slutet av säsongen, men eftersom det största läckaget är i början av sommaren när bottnen är nymålad så läcker det mesta giftet ut redan då. Hon påpekade att den enda lösningen är att sluta måla helt och använda mekaniska metoder. Därefter diskuterade Ellen “6 sätt att slippa bottenmåla”.

1. Låt andra ta hand om problemet
Använd borsttvätt precis som i tvätthallar för bilar. Man kör fram till tvätten och båten dras igenom på ca 15-25 min beroende på storlek.
För att hålla bottnen fri från beväxning behövs 2-3 tvättar per säsong i Östersjön och 5-6 på Västkusten. Det finns tvättar för både motor- och segelbåt med maxbredd 4 m, maxdjup 2 m och maxlängd 42 fot. Den största kostar
ca 500.000:- SEK.

2. Gå loss med borsten
Ta ett dopp med borsten när det börjar växa på. Man kan också köpa en så kallad Skrubber med vars hjälp man kan skrubba bottnen stående på bryggan. Tredje alternativet är att anlita en dykare som rensar båtarna i hamnen.

3. Skaka om tulpanens värld
Man använder sig av ultraljud. En sändare monteras inne i båten och epoxilimmas mot skrovet. Ultraljud sänds ut längs skrovet och gör att djur och sjögräs inte trivs. Utrustningen kan användas på plast, aluminium och stål på båtar mellan 20 och 65 fot. Priset för båtar upp till 10 m är ca 12.000:- SEK och för båtar upp till 20 fot ca 20.000:- SEK. På fråga om detta fungerar blev det ett lite svävande svar att vad hon hört så fungerar det.

4. Alla uppskattar inte en nypa luft
Havstulpaner och alger dör om de kommer upp i luften. Rådet var att dra upp båten på land. Metoden lämpar sig bäst för mindre motorbåtar.

5. Skapa ett månlandskap
En skrovduk skapar ett månlandskap utan både syre och sol. Påväxt nöts också bort när båten rör sig på duken. Lämpar sig för motorbåtar upp till 32 fot. Pris 5.000 till 10.000 SEK. Medaljens baksida är att dukens undersida är kraftigt beväxt vid säsongens slut.

6. Lev det söta livet
De flesta alger och djur, inklusive havstulpaner kan inte leva i sötvatten. Rekommendationen är att köra in båten i sötvatten när påväxten börjar sätta sig. Ligg kvar ett par dagar.

Slutsatsen blev att ultraljud är det bästa och bekvämaste alternativet om detta fungerar. Återstår att visa. Av övriga metoder är borsttvätten ett intressant alternativ men det förutsätter att det inte behövs någon maskinist utan att båtägaren kan sköta den själv.

Det var en intressant presentation som följdes av en ganska livlig diskussion.