Banor

Nord-/Sydliga vindförhållande
Starttider alla banor
Bana
Sjömärken att runda/passera
Distans
1. Lättvind
8BB-4BB-5BB-6SB-5SB-4SB-8SB-Mål
5.54′
2. Mellanvind
8BB-4BB-5BB-6SB-5SB-2SB-4SB-8SB-Mål

6.43′
3. Hårdvind
8BB-4BB-5SB-2SB-7BB-2BB-4SB-8SB-Mål

8.49′
 

 

 

Väst-/Ostliga vindförhållande
 
Bana
Sjömärken att runda/passera
Distans
4. Lättvind
8BB-4BB-3BB-4SB-8SB-1SB-8BB-4BB-8SB-Mål
5.79′
5. Mellanvind
8BB-4BB-3BB-4SB- 8SB-1SB-8BB-4BB-3BB-4SB-8SB-Mål
7.77′
6. Hårdvind
8BB-4BB-2BB-4SB-8SB-1SB-8BB-4BB-2BB-4SB-8SB-1SB-8BB-4BB-2BB-4SB-8SB-Mål
8.41′
 

 

 

Startlinje och mållinje

OBS Olika!

Följande fasta sjömärken används vid banläggning.

Rundningsmärken
1 Grön boj på alternativ startlinje
2 Röd farledsprick ”Väst Möllegrund”
3 Höganäs angöringsboj (LF1 10s)
4 Nordprick ”Sparbössan” ( Q )
5 Västprick ” Jungnäsbådan”
6 Röd prick utanför Lerberget
7 Västprick ”Skärsbådan”
8 Grön lysboj längst ut i ”rännan”

  Senast uppdaterat 2016-04-17