Anhållan om båtplatsbyte

Byte av båtplats i Höganäs småbåtshamn.

För att byta båtplats skriv ut och fyll i blanketten nedan och skicka/maila till Hamnmästaren
Alternativt kan formuläret längst ner fyllas i och sändas till hamnmästaren genom att klicka på Skicka.

Anhållan om båtplatsbyte

Höganäs Båtsällskap

Box 81

263 21 Höganäs

Anhållan om båtplatsbyte

Undertecknad som innehar båtplats nr……………………………………. anhåller om att till säsongen

…………………………………………………… få byta till större / mindre / annan båtplats.

Den nya båten är av typ / märke……………………………………………………………………………………..

Längd…………..………….m Bredd…………..…………………..m Djup ……………..………………….m

Namn ……………………………………………………………………………………….

Adress ………………………………………………………………………………………

Post nr / Postadress …………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………………….

Ort …………………………………… Datum………………………………………

Namnteckning ………………………………………………………………………..

Meddelande

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Insändes till Hamnmästaren Högnäs Båtsällskap

Olle Länsberg

Småbåtshamnen 2

263 39 Höganäs

Eller mailas till hamnmastare@hbs.se

 

 Större båtplats Mindre båtplats Annan båtplats